vietnam visa

Tiếng Việt简体中文(中国)English Thái LanCampuchia
  • Operation of the Jovy RE-7500 BGA Reflow machine is a breeze compared to conventional hot air systems. There are no nozzles, making setup a snap.

Hãy là thành viên của KHAI MINH trên facebook

bạn sẽ là những vị khách được ưu đãi trong năm mới!

 www.facebook.com/chipsetbga


Sản phẩm bán chạy

Giá: 24.500.000 VNĐ
Giá: 5.300.000 VNĐ
Giá: 370.000 VNĐ
Giá: 247.000 VNĐ
Giá: 80.000 VNĐ
Giá: 1.050.000 VNĐ
Giá: 330.000 VNĐ

Sản phẩm mới

Giá: 350.000.000 VNĐ
Giá: 5.500.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Giá: 950.000 VNĐ
Giá: 45.000.000 VNĐ
Giá: 69.000 VNĐ
Giá: 26.500.000 VNĐ

Sản phẩm khuyến mại

190.000 VNĐ
Giá: 178.000 VNĐ
29.000.000 VNĐ
Giá: 28.500.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ
Giá: 31.000.000 VNĐ
60.000 VNĐ
Giá: 39.000 VNĐ
85.000 VNĐ
Giá: 45.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
Giá: 2.700.000 VNĐ

apply visa vietnam